18.01.2017

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Ириг у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. годиниdoc.jpg

Ј А В Н И К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Ириг у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години
ОБРАЗАЦ 1 - ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОБРАЗАЦ 2 - НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ФИНАНСИЈСКИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА ОБРАЗАЦ 2 - БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

преузми PDF документ