21.06.2017

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана регулације на катастарској парцели број 583 з к.о. Иригdoc.jpg

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана регулације на катастарској парцели број 583 з к.о. Ириг

преузми PDF документ

Прилог - нацрт ПДР-а (.rar 29.1 MB)