06.07.2017

Удружење Ириг мој град спроводи пројекат под називом “Енергетска ефикасност у туризму”


Удружење Ириг мој град спроводи пројекат под називом „Енергетска ефикасност у туризму“ који је подржан од стране ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ у оквиру кокурса за доделу бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2017. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју АП Војводине о ефикасном коришћењу енергије.

1.jpg

Општи циљ пројекта: Унапредити сазнања ученика Средње Стручне Школе Борислав Михајловић Михиз, туристичког усмерења са територије општине Ириг а о енергетски ефикасним решењима у сектору туризма.

Пројектом је предвиђено спровођење неколико активности међу којима истичемо:

1. Округли сто – Енергетска ефикасност у туризму

Област туризма на разне начине прожима целокупну Општину, а нарочито ученике у Школи било директно кроз туристичке смерове или кроз наставне предмете који се могу сврстати у услуге у туризму (кулинарство, винари-виноградари итд.).

2. Брошура „Енергетска ефикасност у туризму“

Сачиниће се брошура о значају енергетске ефикасности и кључним проблемима/решењима везаним за енергетску ефикасност у сектору туризма.

Пројекат ће бити реализован у трајању од два месеца.

Извор: Сремске вести