27.10.2017

О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСKИХ ПАРЦЕЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ИРИГdoc.jpg

О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСKИХ ПАРЦЕЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ИРИГ


преузми PDF документ