14.11.2017

ЈН 01-404-39/2017 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА У ОБУХВАТУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА НА КАТ.ПАРЦ. БР.9741 КО ИРИГ


Рок за достављање понуда: 23.11. 2017.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 23.11.2017.год. у 13,00


ЈН 01-404-39/2017 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА У ОБУХВАТУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА НА КАТ.ПАРЦ. БР.9741 КО ИРИГ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Одлука о додели уговора

преузми PDF документ

Обавештење о закљученом уговору

преузми PDF документ