10.11.2017

Енергетска ефикасност у зградама


Eнергетска ефикасност значи искоришћење мање количине енергије за обављање неког посла или одређене активности.


Untitled-1.jpg

Када говоримо о енергетски ефикасним зградама, онда мислимо на зграде које троше мање енергије за задовољење животних потреба, а мисли се на одржавање угодне температуре, неопходно осветљење и друге потребе за боравак и рад људи у затвореном простору.

Обично штедња подразумева да се одричемо одређених добара или комфора, док мере енергетске ефикасности не смеју да умањују услове за рад и живот људи, односно да наруше осећај угодности.

Добро термички изолована зграда мање троши енергију за грејавање зими и за хлађење лети, а боравак у њој је угоднији и квалитетнији, другим речима, енергетски ефикасна зграда чува енергију, а њен животни век је дужи.

Такође, унапређењем енергетске ефикасности у зградама доприносимо заштити животне средине и смањењу емисије штетних гасова која настају сагоревањем енергената које искористимо за загревање простора.

Законом о становању и одржавању зграда унапређење енергетске ефикасности у зградама је утврђено као јавни интерес у Републици Србији. Истраживањем стамбених зграда је показало да 85% стамбених зграда у Србији не задовољавају минималне услове енергетске ефикасности. Тренутно стање стамбеног фонда говори у прилог томе да Србија највеће уштеде енергије може остварити у сектору зградарства. 

У циљу обезбеђивања бољих јавних услуга и свих неопходних потреба грађана, Министарствo грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре је, одредбама Закона о становању и одржавању зграда, прописало обавезу да свака локална самоуправа једном недељно пружа саветодавну помоћ грађанима за унапређење енергетске ефикасности стамбених и јавних зграда, што ће све допринети смањењу потрошње енергије и на тај начин вратити уложену инвестицију, а у исто време побољшати квалитет живота грађана. Министарствo је уз техничку подршку ГИЗ-а (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), и у сарадњи са осталим релевантим институцијама из области енергетске ефикасности, током импелемтације пројекта „Саветодавне услуге о енергетској ефикасности у стамбеним зградама“, спровело активности и мере у циљу унапређења енергетске ефикасности у зградарству у Републици Србији.

У оквиру ове сарадње у Србији је правно уређена област енергетске ефикасности зграда. Израда правног оквира створила је услове за имплементацију мера енергетске ефикасности зграда, подизање свести о значају енергетске ефикасности зграда и неминовно умрежавање и сарадња заинтересованих страна. Током Пројекта је организовано низ јавних расправа, платформи за размену знања, изложби и јавних слушања на тему енергетске ефикасности као стилу живота, а као закључак свега су брошуре, приручници и друга издања публикована од стране ГИЗ-а која можете погледати на овом сајту.

Надамо се да ће представљена издања бити корисна као за локалне самоуправе, тако и за грађане у примени прописа у области енергетске ефкасности у зградарству, као и информисања и подизања свести о значају енергетске ефикасности у стамбеним зграда и смањењу потрошње енергије како на локaлном тако и на глобалном нивоу.

 

РЕГИСТАР ПРОФЕСИОНАЛНИХ УПРАВНИКА можете пронаћи на линку:
https://usluge.pks.rs/#!/app/buildingmanagersregistar


Корисни линкови:

 


преузми PDF документ

преузми PDF документ

преузми PDF документ

преузми PDF документ

преузми PDF документ