10.11.2017

Списак издатих грађевинских дозвола (обједињена процедура)-регистарdoc.jpg

Списак издатих грађевинских дозвола (обједињена процедура)-регистар


Грађевинске дозволе и решења о одобрењу извођења радова ( јануар-август 2017.)

преузми PDF документ

Грађевинске дозволе (септембар, октобар 2017)

преузми PDF документ

Решења о одобрењу извођења радова (септембар, октобар 2017.)

преузми PDF документ

Закључак о одбацивању - Standard Capital doo, Београд

преузми PDF документ

Закључак о одбацивању - Фудбалски клуб ''Крушедол'' из Крушедол села

преузми PDF документ

Закључак о одбацивању - Цвијановић Боро, Нови Београд

преузми PDF документ

Закључак о одбацивању - Општина Ириг, Ириг

преузми PDF документ

преузми PDF документ