10.11.2017

ЈАВНИ УВИД - НАЦРТ - ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "СТАЗА ЗДРАВЉА" У К.О. ВРДНИК111.png

преузми PDF документ


НАЦРТ - ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "СТАЗА ЗДРАВЉА" У К.О. ВРДНИК

0.1 - Извод из ПРОСТОРНОГ ПЛАНА О. Ириг

0.2 - Извод из ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ насља Врник

1 - Измене и допуне плана детаљне регулације "СТАЗА ЗДРАВЉА" у К.О. Врдник - Постојећа функционална организација простора са наменом површина

2 - Измене и допуне плана детаљне регулације "СТАЗА ЗДРАВЉА" у К.О. Врдник - Намена земљишта

3 - Измене и допуне плана детаљне регулације "СТАЗА ЗДРАВЉА" у К.О. Врдник - Подела простора на целине и зоне

4 - Измене и допуне плана детаљне регулације "СТАЗА ЗДРАВЉА" у К.О. Врдник - Јавно и остало грађевинско земљиште

5 - Измене и допуне плана детаљне регулације "СТАЗА ЗДРАВЉА" у К.О. Врдник - План намена површина и објеката

6.1 - Измене и допуне плана детаљне регулације "СТАЗА ЗДРАВЉА" у К.О. Врдник - Синхрон план инфраструктуре 6.1а

6.2 - Измене и допуне плана детаљне регулације "СТАЗА ЗДРАВЉА" у К.О. Врдник - Синхрон план инфраструктуре 6.2а

7.1 - Измене и допуне плана детаљне регулације "СТАЗА ЗДРАВЉА" у К.О. Врдник - План саобраћајне инфраструктуре са регулацијом и нивелацијом

7.2 - Измене и допуне плана детаљне регулације "СТАЗА ЗДРАВЉА" у К.О. Врдник - План саобраћајне инфраструктуре са регулацијом и нивелацијом 7.2а


преузми PDF документ