13.12.2017

ЈН 01-404-41/2017 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ


Рок за достављање понуда: 25.12. 2017.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 25.12.2017.год. у 13,00


ЈН 01-404-41/2017 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Одлука о обустави поступка; Партија 1 и 2

преузми PDF документ

Обавештење о о обустави поступка - партија 1

преузми PDF документ

Обавештење о о обустави поступка - партија 2

преузми PDF документ