19.12.2017

ЈН 01-404-42/2017 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ ПУТНОГ ОБЈЕКТА-ПРОПУСТА НА ПУТНОМ ПРАВЦУ-ЦЕНТАР ВРДНИКА-ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС БАЊА ТЕРМАЛ У ВРДНИКУ


Рок за достављање понуда: 28.12. 2017.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 28.12.2017.год. у 13,00


ЈН 01-404-42/2017 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ ПУТНОГ ОБЈЕКТА-ПРОПУСТА НА ПУТНОМ ПРАВЦУ-ЦЕНТАР ВРДНИКА-ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС БАЊА ТЕРМАЛ У ВРДНИКУ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Одлука о додли уговора

преузми PDF документ