22.12.2017

ЈН 01-404-43/2017 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ У ИРИГУ


Рок за достављање понуда: 04.01. 2018.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 04.01.2018.год. у 13,00


ЈН 01-404-43/2017 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ У ИРИГУ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Одлука о додели уговора

преузми PDF документ

Обавештење о о заљученом уговору

преузми PDF документ

Одлука о измени уговора

преузми PDF документ