03.01.2018

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ''ЛУЧА''


К О Н К У Р С за доделу Награде „ЛУЧА“ организацијама и појединцима за допринос у развоју културе и културног стваралаштва на подручју општине Ириг за 2017. годину


10305593_775224872528209_7700910058088639077_n.jpg

На основу члана 11. став 3. Статута Српске читаониоце у Иригуи Одлуке Управног одбора бр. 222717 од 27.12.2017.г. Српска читаоница у Иригу расписује

К О Н К У Р С
за доделу Награде „ЛУЧА“ организацијама и појединцима за допринос у развоју културе и културног стваралаштва на подручју општине Ириг за 2017. годину

Награда „ЛУЧА“ се додељује сваке године на Дан Српске читаонице у Иригу, на св. Трифуна, 14. фебруара.

Награда „ЛУЧА“ се додељује организацијама и појединцима за допринос у развоју културе и културног стваралаштва на подручју општине Ириг за протеклу, 2017. годину.

Награда „ЛУЧА“ се састоји од уникатне повеље.

Предлози за Награду морају бити достављени у писаној форми са детаљним образложењем предлога о кандидату и то на адресу: Српска читаоница у Иригу, Рибарски трг 37, 22406 Ириг, са назнаком „за Награду „ЛУЧА““.

Конкурс је отворен до 26. јануара 2018. године.

Непотпуне и неблаговремено пристигле предлоге Комисија за доделу Награде неће разматрати.

у Иригу, 3.01.2018.г.

директорица
Вера Новковић с.р.