14.02.2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ  ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ  НЕОПАСНОГ ОТПАДА


На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број: 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Служба за привреду и локални економски развој Општинске Управе Општине Ириг обавештава заинтересовану јавност да је оператер ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ Ириг из Ирига, ул. Вука Караџића 45, дана 17.01.2018. године поднео Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на  територији општине Ириг.


doc1.jpg

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Служби за привреду и локални економски развој, ул. Војводе Путника бр. 1, радним данима од 07 до 15 часова.


Рок за достављање мишљења и предлога је  12.03.2018.године.