01.02.2018

Правилник о изменама и допунама обједињеног правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву Општине Иригdoc1.jpg

Правилник о изменама и допунама обједињеног правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву Општине Ириг


преузми PDF документ