07.02.2018

САОПШТЕЊЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУdoc.jpg

Сектор туристичке инспекције обавештава све привредне субјекте (правна и физичка лица) који обављају делатност и пружају услуге у области туризма и угоститељства да их туристички инспектори неће у писаном облику обавештавати о инспекцијском надзору:

  • када у налогу поред осталог имају и контролу издавања прописаних рачуна;
  • када у налогу имају контролу евиденције гостију у објектима за смештај;
  • када у налогу имају контролу пружања услуга туристичких професија и услуга на јавним скијалиштима.

У складу са чланом 17. Закона о инспекцијском надзору, туристички инспектори ће отпочињати надзор без писаног обавештавања надзираног субјекта, због тога што би обавештавање умањило остварење циља инспекцијског надзора.


преузми PDF документ

преузми PDF документ

преузми PDF документ

преузми PDF документ

преузми PDF документ