26.03.2018

ЈН 01-404-12/2018 - ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ JАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПЩТИНЕ ИРИГЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ JАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПЩТИНЕ ИРИГ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Call for Tenders

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Измена конкурсне документације

преузми PDF документ

Измена конкурсне документације

преузми PDF документ

Појашњење

преузми PDF документ