02.03.2018

ЈН 01-404-7/2018 - НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА- САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У ЗОНИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА“ У ВРДНИКУ


Рок за достављање понуда: 12.03. 2018.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 12.03.2018.год. у 13,00


doc1.jpg

ЈН 01-404-7/2018 - НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА- САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У ЗОНИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА“ У ВРДНИКУ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Одлука о додели уговора

преузми PDF документ

Обавештење о закљученом уговору

преузми PDF документ