25.04.2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ ИЗВОЂЕЊА ТРЕТМАНА


Обавештавамо Вас да ће се дана 27.04.2018. године извршити третман сузбијања ларви комараца на територији наше општине. Време почетка третмана 8:00  


organic-mosquito-control.jpg

 

Број РН: 17/2

Врста третмана: Третман са земље

Препарат: ЛАРВАСТОП Г и ЗГ – препарт није опасан за пчеле

Доза: 6 кг / ха

 

Локалитети: Крушедол, Гргетег, Шатринци, Језеро Међеш, Добродол и језеро

Станишта: Канали, језера и баре

Површина: 20 ха