21.04.2018

Презентација Развојног фонда Војводине


У Развојном фонду АПВ почетком 2018. године усвојене су нове конкурсне линије намењене финансирању привреде. Једна намењена инвестицијама у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма, а друга развоју туризма.


slide3.jpg

За редовне кредитне линије такође су у 2018. обезбеђена средства и расписани нови конкруси са побољшаним условима кредитирања.

За кредитирање привреде, пажња је и даље усмерена на микро, мала и средња правна лица и предузетнике. На располагању им стоје три кредитне линије и то:

  • Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања;
  • Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства;
  • Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства.;

 

Уведена је могућност избора рока враћања кредита, дужине грејс периода и динамике отплате. Каматна стопа је за све кредитне линије од 1 до 2% у зависности од средства обезбеђења. Сви дугорочни кредити су са роком враћања до 7 година. Краткорочни кредити за обртна средства се одобравају на 12 месеци са периодом расположивости кредита који је продужен на 48 месеци.

Позивамо Вас на презентацију Развојног фонда Војводине која ће се организовати 27.04.2018. године у 11х да чујете детаље о актуелним конкурисама, Ириг, сала МЗ Ириг.