30.05.2018

ЈН 01-404-24/2018 - ИЗГРАДЊА, ОПРЕМАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ БУНАРА У НАСЕЉУ НЕРАДИН-ОПШТИНА ИРИГ


Рок за достављање понуда: 11.06. 2018.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 11.06.2018.год. у 13,00


ЈН 01-404-24/2018 - ИЗГРАДЊА, ОПРЕМАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ БУНАРА У НАСЕЉУ НЕРАДИН-ОПШТИНА ИРИГ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Одлука о додели уговора

преузми PDF документ

Обавештење о закљученом уговору

преузми PDF документ