07.05.2018

З А П И С Н И К са седнице стручне комисије за оцену пројеката пристиглих на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ириг у 2018. години и израду предлога одлуке о расподели...doc.jpg

З А П И С Н И К са седнице стручне комисије за оцену пројеката пристиглих на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ириг у 2018. години и израду предлога одлуке о расподели средстава


преузми PDF документ