31.05.2018

РЕШЕЊЕ којим се овлашћује Оливер Огњеновић , дипломирани правник из Руме, запослен у ОУ Ириг


... за вођење поступака и одлучивање у управним стварима у предметима на шифру 351 (грађевинске и употребне дозволе)


doc.jpg

РЕШЕЊЕ којим се овлашћује Оливер Огњеновић , дипломирани правник из Руме, запослен у ОУ Ириг за вођење поступака и одлучивање у управним стварима у предметима на шифру 351 (грађевинске и употребне дозволе)


преузми PDF документ