11.06.2018

ЈАВНИ УВИД У ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ У К.О. КРУШЕДОЛ СЕЛО НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУdoc.jpg

ЈАВНИ УВИД У ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ У К.О. КРУШЕДОЛ СЕЛО НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


преузми PDF документ