08.06.2018

ЈН 01-404-25/2018 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


1.„ Израда пројектно-техничке документације за доградњу ученичког дома у Иригу на парцели 1183/1 КО Ириг и изградњу затвореног базена
2. Израда главног пројекта рехабилитације улица у насељу Јазак
3. Израда пројекта пешачких стаза

Рок за достављање понуда: 09.07. 2018.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 09.07.2018.год. у 13,00


doc.jpg

ЈН 01-404-25/2018 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Измена конкурсне документације

преузми PDF документ

Појашњење

преузми PDF документ

Одлука о додели уговора

преузми PDF документ

Обавештење о закљученом уговору

преузми PDF документ

Одлуку о измени уговора

преузми PDF документ