11.06.2018

ЈН 01-404-26/2018 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ – ХИДРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „БОРКОВАЦ“ ЗА ИРИГ И ВРДНИК


Рок за достављање понуда: 11.07. 2018.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 11.07.2018.год. у 13,00


doc.jpg

ЈН 01-404-26/2018 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ – ХИДРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „БОРКОВАЦ“ ЗА ИРИГ И ВРДНИК


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Допука конкурсне документације

преузми PDF документ

Појашњење

преузми PDF документ