04.06.2018

Искључења струје 05.06.2018. г. због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи.download.jpg

Дана 05.06.2018. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

Искључење комплетног насеља Ириг у ДВА НАВРАТА и то од 08:30 - 09:00h и 12:30 - 13:00 h.

Улице Стевице Пузића, Ђоке Шундуковића, Стевана Гудурића, ЈНА, Доситеја Обрадовића, Рибарски трг комплет непарна страна, Рибарски трг бр.14, Дом здравља Ириг, просторије Општине Ириг, просторије Поште Ириг, Месна заједница Ириг У ПЕРИОДУ ОД 
08:30 - 13:00h.

Повремена искључења ел. енергије ради сече грана и растиња у ел.водовима: ул. Карађорђева од бр. 39 и 54 до бр. 67 и 84, У ПЕРИОДУ ОД 13:00 - 14:00h.

 

 Dana 05.06.2018. g. se zbog PLANIRANIH   radova u el. mreži isključuju:

1.

Irig

Isključenje kompletnog naselja u dva navrata.

08:30-09:00

12:30-13:00

2.

Irig

ul. Stevice Puzić.

ul. Đoke Šundukovića.

ul. Stevana Gudurića.

ul. JNA.

ul. Dositej Obradovića.

ul. Ribarski trg komplet neparna strana.

ul. Ribarski trg br.14.

Dom zdravlja Irig.

Prostorije Opštine Irig.

Prostorije Pošta Irig.

Mesna zajednica Irig.

08:30-13:00

3.

Irig

Povremena isključenja el. energije radi seče grana i rastinja u el.vodovima:

ul. Karađorđeva od br. 39 i 54 do br. 67 i 84.

13:00-14:00