20.06.2018

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ИРИГ Расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИdoc.jpg

Информације на страници Националне службе за запошљавање

http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/javni_konkursi_-_irig.cid47079?page=0