27.06.2018

РЕШЕЊЕ којим се овлашћују Маринела Гргић и Милица Голубовић да за потребе свог посла приступају апликацији еШалтер и тиме преузму документе потребне за порески поступакРЕШЕЊЕ којим се овлашћују Маринела Гргић и Милица Голубовић да за потребе свог посла приступају апликацији еШалтер и тиме преузму документе потребне за порески поступак


преузми PDF документ

преузми PDF документ