16.07.2018

ЈН 01-404-28/2018 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ У ИРИГУ


Рок за достављање понуда: 24.07. 2018.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 24.07.2018.год. у 13,00


ЈН 01-404-28/2018 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ У ИРИГУ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Одлука о додели уговора

преузми PDF документ