11.07.2018

Овлашћење за Маринелу Гргић за издавање уверења и потврда о измиреним обавезама по основу локалних прихода о којима се води службена евиденцијаdoc.jpg

Овлашћење за Маринелу Гргић за издавање уверења и потврда о измиреним обавезама по основу локалних прихода о којима се води службена евиденција


преузми PDF документ