04.07.2018

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Општина Ириг и „Banca Intesa“ad Beograd, Експозитура Рума, Рума, ул. Главна 170  су потписали споразум о пословно-техничкој сарадњи за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Општине Ириг уз учешће локалне самоуправе субвенционисањем дела камате на кредите у износу од  9%.


download.jpg

Заинтересовани носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са пребивалиштем на територији општине Ириг могу се обратити  пословници „Banca Intesa“ad Beograd  у Руми, улица  Главна 170  или на бројеве телефона 022/430-943 и 430-680 до 31.08. 2018.године.