13.07.2018

Правилник о изменама и допунама обједињеног правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општинском шравобранилаштву Општине Иригdoc.jpg

Правилник о изменама и допунама обједињеног правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општинском шравобранилаштву Општине Ириг


преузми PDF документ