07.08.2018

ЈН 01-404- 30/2018 - НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ


Рок за достављање понуда: 17.08. 2018.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 17.08.2018.год. у 13,00


ЈН 01-404- 30/2018 - НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Одлукa о обустави поступка

преузми PDF документ