27.09.2018

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАЧЕНОГ КАО К.П. БРОЈ 110 И 111 К.О. ГРГЕТЕГdoc1.jpg

ПРИЈАВА

ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ  НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАЧЕНОГ КАО К.П. БРОЈ 110 И 111 К.О. ГРГЕТЕГ


преузми PDF документ

преузми PDF документ