15.10.2018

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИХ ДЕСЕТ СТУДЕНАТА ОПШТИНЕ ИРИГdoc.jpg

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИХ ДЕСЕТ СТУДЕНАТА ОПШТИНЕ ИРИГ KOЈИ 
СТУДИРАЈУ НА ДРЖАВНИМ ФАКУЛТЕТИМА И КОЈИ СУ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. 
УПИСАЛИ ЗАВРШНУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (последња два семестра) 
чије се школовање финансира из буџета РС, који нису губили ниједну 
годину током студија и који су млађи од 26 година.
Ранг листа ће се сачинити на основу Одлуке о додели годишњих награда за 
најбоље студенте Општине Ириг, на основу просечне оцене постигнуте током 
студирања, а оствариће је студенти са највећим бројем бодова на 
утврђеној ранг листи.
        Студенти који желе да се пријаве на конкурс уз пријаву (молбу) треба да 
приложе:
-       Потврду факултета да се школовање студента финансира из буџета РС;
-       Потврду факултета о висини просечне оцене свих положених испита током 
студирања;
-       Потврду факултета да студент није обнављао ниједну годину током 
студирања;
-       Фотокопију личне карте.

Пријаве (молбе) за доделу студентске годишње награде са потребним 
доказима треба доставити Служби за друштвене делатности, општу управу и 
заједничке послове Општинске управе Ириг најкасније до 30.10.2018. 
године.


преузми PDF документ