09.10.2018

К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ ПЕСМЕ О ВИНУ


Ове године се по 11. пут одржава „Мачков дан младог португизера“, свечаност посвећена вину, поезији, култури и љубави, а по 9. пут се одржава и конкурс за најлепшу песму о вину.


CAN_1703.jpg

ВИНАРИЈА „МАЧКОВ ПОДРУМ“ ИЗ ИРИГА
И СРПСКА ЧИТАОНИЦА У ИРИГУ РАСПИСУЈУ


К О Н К У Р С
ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ ПЕСМЕ О ВИНУ

Ове године се по 11. пут одржава „Мачков дан младог португизера“, свечаност посвећена вину, поезији, култури и љубави, а по 9. пут се одржава и конкурс за најлепшу песму о вину.


Конкурс се реализује у сарадњи са Српском читаоницом из Ирига, која представља најстарије читалиште на нашим просторима. Основана је 1842. године и имала је велику улогу у очувању културе и традиције у Иригу и околини.


Конкурс је отворен од 01. до 31. октобра 2018. године.

Услови :

  • доставити највише три песме о вину;
  • да песме до сада нису објављиване;
  • песме доставити на српском језику или на језицима других народа са обавезним преводом на српски језик;
  • песме доставити обавезно у 6 (шест) примерака у писаној форми;
  • песме доставити под шифром, а у посебној коверти разрешење шифре;
  • право учешћа имају сви грађани света;
  • право коришћења награђене песме задржава организатор са поштовањем имена аутора;
  • да се у песми не помиње име „Мачков подрум“ или назив „Мачак“.


Радове доставити најкасније до 31. октобра 2018. године на адресу: Српска читаоница у Иригу, Рибарски трг 37, 22406 Ириг, са назнаком „За Конкурс“.


Додељују се прве три награде.

Све песме које жири одабере за најужи избор биће објављене у посебном зборнику.

Наградe се састојe од уникатне повеље, новчаног износа и производа Винарије "Мачков подрум", а биће свечано урученe у Иригу.


Контакт телефон: 022/461-275


IMG_68801.JPG

11011020_839288456191588_1615590047235273056_n.jpg

преузми PDF документ