30.10.2018

ПРОЈЕКАТ „2000 ДИГИТАЛНИХ УЧИОНИЦА“


У току 2017-2018.године упућен је позив школама од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Владе Републике Србије за учешће у пројекту    „ 2000 ДИГИТАЛНИХ УЧИОНИЦА“ – „Дигитална учионица- дигитално компетентан наставник  - увођење електонских уџбеника и дигиталних образовних материјала“. Где је и наша школа „ Доситеј Обрадовић“ ушла у процедуру и сам конкурс.


1.jpg

Обука се односи на учитељe првог разреда и предметнe наставникe петог разреда основне школе.

Наша школа је ушла у појекат, где је директорка школе др Сања Николић одредила наставнике и учитеље за обуку, а то су: Сања Медић, Мирјана Бурсаћ, Гордана Фодог и Драгана Пушић,  савладали су предвиђен Програм дводневне обуке,  26. и 27.августа 2018.године  у ОШ „Коста Трифковић“  у Новом Саду .                            Програм обуке је креиран према програму наставе и учења оријентисаном на процес и резултате (исходе) учења, промовисању педагошке примене ИКТ –а у настави, упознавање са савременим алатима система за управљање учењем као и са тренутном понудом дигиталних уџбеника и стицањем знања за њихово коришћење.

Наша школа и наставници, учесници пројекта, добили су 06.09.2018.године предвиђену ИКТ опрему (4 комплета).  Нови лаптоп, пројектор као и приступ дигиталним-образовним материјалима  и Е- уџбеницима  користиће се у оквиру васпитно-образовног рада.  Е-уџбеник је прилагођен ученицима,  модерној, динамичној и креативној настави и упоредо са штампаним уџбеницима, обезбедиће се извођење квалитетног и испуњеног часа.