30.11.2018

ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ У ЗОНИ ИРИШКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


Секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај одобрио је средства за реализацију пројекта „Саобраћајно-техничке мере за уређење зоне ОШ Доситеј Обрадовић у Иригу“.


kids-crossing-1000x500.jpg

Основна школа „Доситеј Обрадовић“ се налази у улици Змај Јовина која спада у тзв. мрежу секундарних саобраћајница у којој је изражено средње саобраћајно оптерећење путничким возилима, а постојећа саобраћајна сигнализација није усклађена са захтевима локације. Како би се повећала безбедност деце, али и осталих учесника у саобраћају у овој зони, Општина Ириг конкурисала је за средства код Покрајинског секретаријата енергетику, грађевинарство и саобраћај којим ће се набавити заштитне пешачке ограде, рефлектујући стаклени маркери и ЛЕД саобраћајна сигнализација за најаву зоне школе.

Вредност овог пројекта износи 997.680 динара, а од тог износа Секретаријат је одобрио 798.144, док ће разлику суфинансирати Општина Ириг.