12.01.2019

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА - за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Иригdoc1.jpg

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА - за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ириг


преузми PDF документ

преузми PDF документ