14.01.2019

ЈНБР 01-404-38/2018 - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за два сеоска домаћинства


Крајњи рок за достављање понуда је. 24.01.2019.године до 12,00h.
Отварање понуда одржаће се 24.01.2019. године у 12:30 h, у Општини Ириг, ул. Војводе Путника 1


doc1.jpg


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Одлука о обустави поступка

преузми PDF документ