14.02.2019

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка по конкурсу за пријаву годишњих програма, посебних програма и пројеката у области спорта који се финансирају и суфинансирају из буџета Општине Ириг за 2019. годинуdoc1.jpg

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка по конкурсу за 
пријаву годишњих програма, посебних програма и пројеката у области 
спорта који се финансирају и суфинансирају из буџета Општине Ириг за 
2019. годину


преузми PDF документ