23.04.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ ИЗВОЂЕЊА ТРЕТМАНА


Обавештавамо Вас да ће се дана 03.05.2019. године извршити третман сузбијања ларви комараца на територији наше општине. Време почетка третмана 8:00  


image.jpg

Број РН: 17/2

Врста третмана: Третман са земље
Препарат: „LARVASTOP ZG” и „PIRIPROX ZG”– препарт није опасан за пчеле
Доза: 6 кг / ха

 

Локалитети: Крушедол, Гргетег, Шатринци, језеро Међеш, језеро Добродол.

Станишта: Канали, језера и баре.

Површина: 40 ха.