15.05.2019

ЈН 01-404-16/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И УРЕЂЕЊУ „СТАЗЕ ЗДРАВЉА“ У ВРДНИКУ


Рок за достављање понуда: 13.06. 2019.год. до 10,00
Датум отварања понуда: 13.06.2019.год. у 11,00


ЈН 01-404-16/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И УРЕЂЕЊУ „СТАЗЕ ЗДРАВЉА“ У ВРДНИКУ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ