13.05.2019

ЈН 01-404-19/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ДЕЧИЈОЈ УСТАНОВИ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ – ОБЈЕКАТ „ВИЛА“ У ВРДНИКУ


Рок за достављање понуда: 28.05. 2019.год. до 10,30
Датум отварања понуда: 28.05.2019.год. у 11,00


ЈН 01-404-19/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ДЕЧИЈОЈ УСТАНОВИ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ – ОБЈЕКАТ „ВИЛА“ У ВРДНИКУ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ