18.06.2019

ОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп привременог пословног објекта у јавној својини Општине ИригОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп привременог пословног објекта у јавној својини Општине Ириг


преузми PDF документ