11.06.2019

ПРСКАЊЕ КОМАРАЦА - ПЧЕЛАРИ ОПРЕЗ!


Обавештавамо вас да је третман одраслих форми комараца са земље планиран  у периоду од 12.06. до 19.06. са почетком у 20 ч ULV генераторима на  територији општине Ириг, и то на локалитетима: Ириг, Врдник, Крушедол,  Гргетег, Мала Ремета, Велика Ремета, Ривица, Јазак , Нерадин, Шатринци,  Добродол.


komarci.jpg

Препарат којима ће се вршити третман је Deltasect 1,2 ULV. Упозоравају се пчелари да је биоцидни производ ТОКЧИЧАН ЗА ПЧЕЛЕ. Молимо  да се кошнице уклоне најмање 5 километара од наведених места третирања. Дејство биоцида траје 3 дана.

Јавно предузеће "Комуналац" Ириг