07.07.2019

ЈН 01-404-24/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Рок за достављање понуда:05.08. 2019.год. до 12,00
Датум отварања понуда:05.08.2019.год. у 13,00


ЈН 01-404-24/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ