17.07.2019

ЈН 01-404-29/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА (ПРИЛАЗНИ ПУТ) ДО ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА-СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА У УЛИЦИ МИЛЕТИЋЕВА бб У ИРИГУ


Рок за достављање понуда: 16.08. 2019.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 16.08.2019.год. у 13,00


ЈН 01-404-29/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА (ПРИЛАЗНИ ПУТ) ДО ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА-СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА У УЛИЦИ МИЛЕТИЋЕВА бб У ИРИГУ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Појашњење

преузми PDF документ

Обавештење о обустави поступка

преузми PDF документ

Обавештење о обустави поступка

преузми PDF документ