12.08.2019

ЈН 01-404-30/2019 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Рок за достављање понуда: 20.08. 2019.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 20.08.2019.год. у 13,00


ЈН 01-404-30/2019 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Одлука о додели уговора

преузми PDF документ