14.08.2019

ЈН 01-404-31/2019 -НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Рок за достављање понуда: 26.08. 2019.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 26.08.2019.год. у 13,00


ЈН 01-404-31/2019 -НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Обавештење о продужењу рока

преузми PDF документ

Измена конкурсне документације

преузми PDF документ

Одлуку о додели уговора за Партију 2.

преузми PDF документ

Одлуку о обустави за Партију 1

преузми PDF документ

Обавештење о обустави поступка

преузми PDF документ

Датум објаве: 10.09.2019.